[HOTD] shalat isyRaq, mendapatkan pahala ibadah haji

Like This!

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

bismillahhiRRahmaniRRahim

DaRi Abu Umamah, dia beRceRita, Rasulullah Shallalllahu ‘alaihi wa sallam beRsabda.
“ARtinya : BaRangsiapa mengeRjakan shalat Shubuh di masjid dengan beRjama’ah, lalu dia tetap diam di sana sampai dia mengeRjakan shalat Dhuha, maka baginya sepeRti pahala ORang yang menunaikan ibadah haji atau umRah, (yang sempuRna haji dan umRahnya)” [DiRiwayatkan Oleh Ath-ThabRani]

Links:

[Masalah ShOlat SyuRuq]
http://www.pks-kotatangerang.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=535&Itemid=57

 • IsyRaq syuRuq beRasal daRi kata syaRq yang maknanya timuR, teRbit, meneRangi. Sedangkan istilah "shalat IsyRaq" atau shOlat syuRuq seRing disebut-sebut Oleh paRa ulama kalangan Asy-Syafi’iyah sebagaimana teRtulis dalam kitab-kitab meReka teRutama dalam kaitan pembahasan shalat dhuha.
 • Dalam kitab Ihya disebutkan bahwa shalat IsyRaq itu bentuknya adalah shalat sunnah dengan 2 Rakaat. Dilakukan setelah matahaRi teRbit dan sesaat setelah hilangnya waktu kaRahah (yang dihaRamkan untuk shalat). KaRena haRam hukumnya melakukan shalat pada saat tepat matahaRi teRbit.
 • Dalam kitab Ihya menunjukkan bahwa shalat IsyRaq adalah sebuah shalat yang beRbeda dengan shalat dhuha.

[Shalat IsyRaq]
http://www.almanhaj.or.id/content/1934/slash/0

 • Shalat IsyRaq adalah peRmulaan shalat Dhuha, di mana waktu shalat Dhuha itu dimulai daRi teRbitnya matahaRi.
 • DiRiwayatkan Oleh Ath-ThabRani di dalam kitab Al-Mu’jamul KabiiR XXIV/406. Juga di dalam kitab Al-Ausath VI/63-64-Majma’ul BahRain melalui jalan Abu BakaR Al-Hadzali daRi Atha bin Abi Rabah, daRi Ibnu Abbas dia beRceRita : “Aku peRnah dipeRintahkan melalui ayat ini, tetapi aku tidak mengeRti apa itu Al-Asyiyyi wal Al-IsyRaaq, sehingga Ummu Hani binti Abi Thalib membeRitahuku bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam peRnah masuk menemuinya, lalu minta dibawakan aiR di dalam mengkuk besaR, seakan-akan aku melihat bekas adOnan di dalamnya, lalu beliau beRwudhu’, untuk selanjutnya beliau beRdiRi dan mengeRjakan shalat Dhuha. Kemudian beliau beRkata : “Wahai Ummu Hani, ini adalah shalat IsyRaq

[Shalat dengan Hati Khusyu]
http://www.cybermq.com/pustaka/print/15/238

 • Apabila fajaR sidiq telah teRbit, maka beRsegeRalah melaksanakan Shalat FajaR, lalu faRdlu Shubuh dengan hati yang khusyu. Pahamilah makna setiap bacaan teRsebut. DiRikanlah shalat dengan sempuRna sesuai dengan sunah Nabi SAW, kaifiyah dan adab-adabnya. Yang sangat penting adalah dengan khusyu.
 • Khusyu adalah beRkumpulnya peRasaan takut dan meRasa kuatiR beRpaling daRi keadaan yang bukan shalat. Sebab khusyu adalah peRbuatan badan dan hati. Dalam melaksanakan semua shalat wajib atau sunat, hendaklah diusahakan agaR teRjadinya hudluR (hadiRnya hati), selama melakukan shalat. Sebab hanya dengan caRa inilah seORang hamba akan mendapatkan keutamaan. Nabi SAW beRsabda : "Sesungguhnya nilai shalat seseORang, bukan dinilai daRi sepeRenam atau sepeRpuluh daRi shalatnya itu, melainkan yang dinilai adalah yang dapat ia hayati daRi shalatnya itu". Hadits yang semakna diRiwayatkan pula Oleh Abu Dawud.
 • Ada empat hal yang utama sekali diamalkan sebelum matahaRi teRbit.
 1. Mengadakan intROspeksi diRi (muhasabah) seRta menghidupkan cita-cita untuk melaksanakan amal, mengingat kembali peRbuatan dOsa yang peRnah dilakukan, diikuti dengan amal ibadah dan beRniat mempeRbanyak amalan pada haRi-haRi selanjutnya.
 2. BeRtafakuR untuk sesuatu yang beRmanfaat bagi diRinya agaR tampak nikmat-nikmat Allah yang telah dianugRahkan kepadanya. AgaR makRifat tasyakkuRnya beRtambah.
 3. BeRwiRid adalah tidak beRbicaRa ketika subuh, menghadap kiblat, mengadakan muRaqabah, lalu membaca tahlil. Ada yang dengan caRa mengucapkan kalimat Lâ Ilâha Illallâh di dalam hati, seakan-akan daRi hati suci ini keluaR cahaya Allah.
 4. Banyak membaca shalawat, akan membuat hati menjadi gembiRa, meneRanginya dengan cahaya Allah dan beRkah Nabi Muhammad SAW. Melanggengkan shalawat Nabi, baik diucapkan secaRa lahiRiah atau batiniah akan membeRi dOROngan hamba Allah untuk senantiasa mensucikan hati dan jiwanya daRi gOdaan hawa nafsu.
 • Shalat IsyRaq dilakukan pada pagi haRi, setelah matahaRi naik kiRa-kiRa empat hasta. Shalat IsyRaq ini bukan shalat Dhuha. Dilakukan sebelum mengeRjakan shalat Dhuha, sebanyak dua Rakaat. Ini adalah amalan paRa sufi yang dilakukan secaRa Rutin. Pada Rakaat peRtama setelah membaca suRat al-Fâtihah, lalu membaca ayat-ayat Al-QuR’an suRat an-NûR ayat 35. (Allâhu NûRus Samâwâti wal ARdh). Pada Rakaat kedua, setelah membaca al-Fâtihah, diikuti dengan membaca suRat an-NûR ayat 36-38. (Fî Buyûti Adzinallâh). Setelah melaksanakan shalat IsyRaq, lalu membaca Al-QuR’an untuk mendapat nasihat daRi Kitab Suci, yang akan dipeROleh dengan membaca secaRa tadabbuR. Dalam membaca Al-QuR’an ini pun hendaklah dengan adab dan tata caRa pula. SepeRti tidak lalai dan tenang, suci, seRta menghadap kiblat. Memakai pakaian yang sOpan dan beRsih, umpamanya beRpakaian kebesaRan Ulama, sepeRti mengenakan sORban di kepala dan beRbaju jubah. DikeRjakan dengan sungguh-sungguh, khusyu, seakan-akan beRdialOg dengan Allah SWT, atau seakan-akan ia sedang meneRima dan menelaah fiRman-fiRman Allah dan membahas kenikmatan Allah kepada diRinya.

[Shalat Isyraq]
http://blog.its.ac.id/wibizone/2009/01/31/shalat-isyraq/

 • Shalat IsyRaq meRupakan hal yg sunnah, dilakukan saat teRbitnya matahaRi, paRa fuqaha mempeRkiRakannya adalah 1.45 menit (105 menit) setelah adzan subuh maka masuklah waktu isyRaq dan beRakhiRlah waktu subuh, maka bila adzan subuh pk 4.00 tepat misalnya, maka isyRaq adalah pk 5.45 menit. Sabda Rasulullah saw : “BaRangsiapa yg shalat subuh lalu duduk beRdzikiR hingga teRbitnya matahaRi (IsyRaq) maka baginya pahala bagaikan pahala haji dan umRah, sempuRna, sempuRna” (HR Imam TiRmidziy hadits nO.586)
 • Ada ikhtilaf mengenai shalat Dhuha, ada yg mengatakan bahwa shalat dhuha adalah shalat IsyRaq, maka meReka yg beRpegang pada pendapat ini tentunya bOleh saja meReka shalat dhuha jam 7 pagi kaRena saat itu sudah masuk waktu isyRaq. Namun pendapat kedua memisahkan antaRa shalat IsyRaq dan shalat Dhuha, dan bagi yg beRpegang pada pendapat ini maka hendaknya ia menunggu waktu dhuha yaitu tepat ditengah antaRa adzan subuh dan adzan dhuhuR, seandainya (misalnya) adzan subuh adalah pk 5 tepat dan adzan dhuhuR pk 12.00 tepat, maka waktu dhuha nya adalah dimulai pk 8.30 pagi.

[SHALAT ISYRAQ = SHALAT DLUHA ?]
http://www.kajianislam.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=96

 • Shalat SyuRuq / IsyRaq / Thulu’ adalah shalat yang dikeRjakan ketika MatahaRi teRbit. TeRdapat laRangan shalat ketika MatahaRi teRbit kecuali bagi ORang yang melakukan amalan teRsebut. (Hadis Sahih)
 • Shalat Dhuha adalah shalat yang dikeRjakan ketika MatahaRi telah meninggi dan sinaRnya mulai memanas yang di istilahkan dengan anak-anak unta mulai kepanasan. Waktu Dhuha beRakhiR ketika MatahaRi beRada tepat di atas kepala.
 • Sebagian Ulama’ beRpendapat (pada saat melakukan shalat isyRaq) tidak bOleh pindah atau beRgeseR dan sebagian Ulama’ yang lain beRpendapat bOleh pindah atau beRgeseR apabila dipeRlukan asalkan tetap di dalam masjid. Pendapat kedua adalah pendapat Syaikhuna Muhammad bin ShOleh Al-Utsaimin –Rahimahullah dan paRa Ulama’ lainnya.
 • BOleh peRgi untuk beRwudhu apabila batal, lalu melanjutkan kembali beRdzikiR sampai MatahaRi teRbit kemudian shalat dua Raka’at.

[Shalat IsyROq]
http://www.syariahonline.com/kajian.php?lihat=detil&kajian_id=3463

 • IsyRaq beRasal daRi kata syaRq yang maknyanya timuR, teRbit, meneRangi. Sedangkan istilah shalat IsyRaq seRing disebut-sebut Oleh paRa ulama kalangan Asy-Syafi’iyah sebagaimana teRtulis dalam kitab-kitab meReka teRutama dalam kaitan pembahasan shalat dhuha.
 • Sedangkan dalam kitab Ihya disebutkan bahwa shalat IsyRaq itu bentuknya adalah shalat sunnah dengan 2 Rakaat. Dilakukan setelah matahaRi teRbit dan sesaat setelah hilangnya waktu kaRahah (yang dihaRamkan untuk shalat). KaRena haRam hukumnya melakukan shalat pada saat tepat matahaRi teRbit.

Untuk mendOwnlOad kumpulan aRtikel [HOTD] shalat isyRaq, mendapatkan pahala ibadah haji" ini, silahkan klik di bawah ini:

Download File [HOTD] shalat isyRaq, mendapatkan pahala ibadah haji | 104kB

Iklan

16 Tanggapan to “[HOTD] shalat isyRaq, mendapatkan pahala ibadah haji”

 1. Mariska Ayu Says:

  Kayaknya Mariska berkomentar pertama ya kak?

  oRiD™ bilang:
  selamat..
  🙂
  semoga bisa di amalkan..
  🙂

 2. Mariska Ayu Says:

  Terima kasih informasi yang bagus ini kak Orido, bantuin Mariska ngeblog ya kak, baru minggu kemarin nih. Salam kenal dan rindu dari Mariska di Kendal

  oRiD™ bilang:
  insyaAllah..
  blog nya udh lumayan bagus kok..
  tetep semangat..
  🙂

 3. Mariska Ayu Says:

  Themenya sama milik Mariska ini kak, gimana sih kak ngilangin snap shotnya itu, kayaknya ngganggu pembaca deh kak. Bantuin dong Mariska.

  oRiD™ bilang:
  snap shot yang mana yah??

  • Mariska Ayu Says:

   Itu lho kak, kalo kita arahkan pointer ke salah satu link lalu muncul jendela barunya otomatis itu. Apa ya namanya, gimana kak caranya ngilangin?

   oRiD™ bilang:
   o itu…
   waduh dimana itu yah??
   lupa, settingannya dimana..
   nanti saya coba cari2 dulu..
   🙂

 4. Wandi thok Says:

  Entuk di dunlut pora mas? 🙄

  oRiD™ bilang:
  entuk ini apa yah??
  maksutnya gak bisa yah??
  maklum saya jawa nya jawa barat.. heheheh..

  barusan saya cek gak masalah tuh..
  coba lagi deh..
  🙂

  • Wandi thok Says:

   Entuk itu dapat mas, ‘afwany kalo salah sangka, saya kira dari Semarang 😆

   oRiD™ bilang:
   oke..
   gak apa..
   🙂

 5. Guru Go!Blog Says:

  Saya baru tahu nama sholat itu mas, jebulnya sholat dhuha to. 🙄 Sukron infonya mas. Kapan mudik neng Semarang mas?

  oRiD™ bilang:
  saya juga baru tahu..
  setelah cari2, ternyata memang hadistnya shahih..
  mari kita sama2 belajar dan beramal..
  🙂

  mudik ke semarang??
  saya kalo mudik ke Bandung/bogor mas..

  • Guru Go!Blog Says:

   Oh begitu ya mas. Aiyem mohon mangap dah 😆

   oRiD™ bilang:
   monggo..
   🙂

 6. Kartu-Pulsaku.com Solusi Bisnis Online Anda Says:

  pahalanya kayak naik haji iakh. . . yang ini bru tahu aku. . trims mas. .

  oRiD™ bilang:
  yups..
  semoga bermanfaat..
  mari sama2 belajar dan beramal.
  🙂

 7. inspirasimenulis Says:

  numpang mampir 😀

  oRiD™ bilang:
  silahkan..
  semoga bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi..
  🙂

 8. Zico Alviandri Says:

  Wah.. aku baru tahu nih bro. Makasih infonya 🙂

  oRiD™ bilang:
  alhamdulillah…
  mari kita sama2 belajar dan beramal..
  🙂

 9. komuter Says:

  sekedar mampir untuk memetik dan mengingat…..

  oRiD™ bilang:
  🙂
  mari sama2 belajar dan beramal..
  😉

 10. Siti Fatimah Ahmad Says:

  Assalaamu’alaikum

  SAHABAT
  Walau…
  Langkah tak bertemu
  Tangan tak berjabat (perempuan sahaja ya)
  Ucapan tak terdengar
  Izinkan hati ini memohon maaf
  Atas segala…..
  Sikap dan lisan yang tak terjaga
  Janji yang tak terkota
  Hati yang kerap berprasangka (insya Allah tiada)
  Sepanjang setahun perkenalan kita
  Selama persahabatan kita terjalin di dunia maya
  Terima kasih atas kasih sayang dalam ukhuwwah yang dicerna
  Semoga kita selalu di dalam perlindungan-Nya

  SELAMAT MENYAMBUT MA’AL HIJRAH 1431
  Salam Awal Muharam dan salam manis dari saya di Bangi, Selangor, MALAYSIA.

  SITI FATIMAH AHMAD

  oRiD™ bilang:
  wa’alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh..
  terimakasih juga bunda..
  semoga ukhuwah islamiyah antara kita dapat memperkuat iman dan islam kita semua..
  selamat tahun baru 1431 Hijriyah ..
  🙂

 11. Muhammad Rian Says:

  Assalaamu’alaikum

  salam kenal sobat…..

 12. moel Says:

  sekedar mampir…
  Yang saya tahu shalat isroq itu beda dg shalat dhuha..
  Isroq = matahari terbit (jam 6-6.30)
  dhuha = setelah matahari terbit (-+jam 10)
  dan pahalanya jg beda jika shalat iroq yg diawali bertafaqur kepa Allah setelah habis sholat subuh pahalanya sama halnya orang beribadah haji ketanah suci..
  Sedang pahala sholat dhuha adalah Allah akan membangun gedung untuk hambanya yg istiqomah dlm menjalankan sholat dhuha…
  Maaf jika salah dan pengetahuan saya beda dg yg lainya…

 13. RATNA PUSPITA SARI Says:

  Jika anda ingin mendapatkan sesuatu yang belum pernah dimiliki maka anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: