[HOTD] sedekah dan beRamal

Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.
(QS. Al Zalzalah, 99 : 6-8)

Hadist riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata:
Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Sungguh, jika salah seorang di antara kalian berangkat pagi untuk mencari kayu yang ia panggul di atas punggungnya, lalu ia menyedekahkannya dan tidak memerlukan pemberian manusia, maka itu adalah lebih baik daripada ia meminta kepada seseorang, baik orang lain itu memberinya ataupun tidak. Karena, tangan yang di atas (yang memberi) lebih utama dari tangan yang di bawah (yang menerima). Dan mulailah dengan orang yang engkau tanggung”


oh indahnya saling berbagi saling memberi karna Allah (Opick)

Links:
[sedekah]
http://www.imsa.us/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=50

 • Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Menurut pengertian istilah syariat, sedakah berarti segala pemberian amal derma di jalan Allah. Perngertian sedekah sama dengan perngertian infak. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal yang non-materi.
 • Sedekah tidak mesti dengan hanya mengeluarkan sejumlah materi atau uang, tetapi semua amal kebajikan yang dilakukan seorang Muslim, seperti menciptakan kebersihan lingkungan, bersikap santun, memberikan pendidikan agama kepada anak dan istri dan bahkan memberikan senyuman pun adalah sedekah. Membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri, atau melakukan kegiatan amar ma’ruf nahi munkar adalah sedekah.
 • Islam telah mengatur adanya perbedaan kaya-miskin melalui suatu mekanisme penyaluran di jalan Allah seperti zakat, infak, sedekah, dan juga dalam kehidupan sosial seperti tolong menolong, hibah, dll. Bersedekah merupakan aktivitas seorang Muslim yang memiliki sifat keutamaan, karena ketinggian derajat seorang Muslim ditentukan oleh sebesar dan sejauh mana ia memiliki kepedulian dan kepekaan sosial kepada Muslim yang lainnya. Juga keutamaan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah.
 • Pada orang yang suka bersedekah, ada jaminan surga dari Allah bahwa sedekah akan melindunginya di hari perhitungan.
 • Rasulullah SAW ditanya seseorang sahabatnya tentang sedekah yang paling utama. Kata beliau, ”Engkau menyedekahkan harta itu pada saat engkau dalam keadaan sehat dan di kala engkau benar-benar menginginkan harta tersebut saat itu.” (HR Abu Dawud).
  Adab-adab bersedekah: [1] Dalam keadaan sehat dan ingin, [2] Menyegerakan berzakat atau bersedekah ketika sudah waktunya, [3] Menyembunyikan sedekah dengan meminimalisir orang yang mengetahuinya agar amal baik tidak dikotori oleh godaan riya’.
 • Sebagian ulama mengatakan perbuatan baik tidak akan sempurna kecuali dengan tiga hal yaitu menganggapnya ringan, menyegerakan, dan menyembunyikannya.

[sedikit amal, beRlimpah pahalanya]
http://www.lentera.web.id/2006/11/03/sedikit-amal-berlimpah-pahalanya/

 • Syarat umum diterimanya suatu ibadah dan amal-amal saleh adalah ikhlas. Allah tidak akan menerima amal seseorang kecuali disertai dengan keikhlasan.
  • Shalat adalah amalan utama,
  • Beramal sedikit, berlimpah pahalanya,
  • Sabar … pahalanya tanpa batas,
  • Ibadah semalam lebih utama daripada 30.000 malam,
  • Takut kepada Allah, balasannya surga,
  • Limpahan kebaikan dalam membaca Al-Qur’an,
  • Meraih pahala membaca sepertiga Al-Qur’an hanya dalam hitungan detik,
  • Meraih pahala kebaikan sebanyak jumlah kaum mukminin,
  • Ratusan kebaikan akan dicatatkan, ratusan kejelekan akan dihapuskan,
  • Digandeng tangannya oleh Nabi masuk ke dalam surga,
  • Meraih pahala 100 kali naik haji hanya dalam beberapa menit,
  • Sebuah rumah di surga untuk yang melaksanah shalat sunnah rawatib,
  • Memperoleh rahmat dan ampunan dengan mengucapkan salam,
  • Shalat sekali lebih utama daripada 100.000 kali shalat,
  • Shalat yang sebanding dengan 70 kali shalat,
  • Keutamaan mengisi shaf yang kosong,
  • Meraih pahala para Nabi,
  • Meraih pahala sedekah yang besar meski tak memiliki harta,
  • Pahala melaksanakan puasa dan shalat malam selama satu tahun diraih dalam satu hari,
  • Didoakan 70.000 malaikat,
  • Amal saleh yang pahalanya melebihi shalat dan puasa,
  • Dua rakaat shalat dhuha sebagai ganti sedekah.

[pentingnya sedekah pada ORang lain]
http://www.syirah.com/syirah_ol/online_detail.php?id_kategori_isi=961

 • Kemiskinan tak akan menjadi problem berat jika penduduk di negeri ini, khususnya umat Islam, secara sadar dan ikhlas mampu menyisihkan hartanya untuk orang lain yang membutuhkan.
 • Hikmah Sedekah: [1] Melaksanakan kewajiban atas harta yang kita miliki. Dengan sedekah pula kita turut meringankan beban yang dipikul oleh orang lain yang membutuhkan. [2] Menjaga ukhuwah Islamiyah. [3] jika kita tak mampu bersedekah dengan harta, dengan kata-kata yang baik pun merupakan sedekah.

[semua amalan adalah dengan niat]
http://nuuralif.blogspot.com/2006/08/mutiara-hadis-hadis-1-semua-amalan.html

 • Agar mengikhlaskan niatnya semata-mata kerana Allah Taala di dalam menuntut ilmu dan melakukan amalan kebaikan.
 • Niat adalah salah satu daripada rukun didalam ibadat langsung seperti sembahyang, haji dan puasa. Ibadat-ibadat tersebut dikira tidak sah kecualai apabila dilakukan dengan niat.
 • Tempat niat ialah di hati, justeru itu tidak disyaratkan berlafaz dengan niat tersebut. Walaupun begitu, disunatkan berlafaz sebagai menolong hati untukmemudahkannya mengingati apa yang ingin diniatkan.
 • Sesiapa yang telah berniat untuk melakukan amal salih, tetapi terdapat keuzuran yang kuat seperti sakit, mati atau seumpamanya yang meghalang beliau daripada melakukannya, maka dia diberi pahala berdasarkan niatnya itu.
 • Ikhlas di dalam amalan dan ibadat sehingga kita mendapat ganjaran dan pahala di akhirat, juga mendapat taufik serta kejayaan dunia.
 • Setiap amalan yang bermanfaat dan baik akan menjadi ibadat apabila disertai dengan niat dan keilhklasan serta menuntut keredhaan Allah SWT.

[amal beRgantung kepada niat]
http://junjungan.wordpress.com/2006/07/28/amal-bergantung-kepada-niat/

 • Niat tanpa amal itu mendapat pahala, sedangkan amal tanpa niat tidak ada pahalanya.

[baRangan lusuh, Riak cacatkan amalan sedekah]
http://wadahwanita.blogspot.com/2005/01/barangan-lusuh-riak-cacatkan-amalan_12.html

 • Tindakan demi kesempurnaan bersedekah: [1] Barang yang disedekahkan itu hendaklah baik, elok dan tidak malu untuk dipakai (boleh dipakai). [2] Sesuatu yang disedekahkan ialah yang halal, bukan haram atau subahat. [3] Sunat bagi pemberi sedekah atau derma bersedekah dan berderma daripada benda yang disukai dan disayangi. [4] Disertai dengan keikhlasan. [5] Sedekah yang diberikan secara sembunyi lebih afdal, ibarat tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak mengetahuinya. [6] Sedekah tidak mengurangkan harta, sebaliknya menambah harta dan menjauhkan kefakiran, kekurangan dan kesempitan. Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. [7] Sedekah membersihkan harta dan menyucikan diri kita.

[kekuatan sedekah ( 1 )]
http://ahmadzain.wordpress.com/2006/12/16/kekuatan-sedekah-1/

 • Manusia tidak akan mendapatkan kebahagian dan keberhasilan di dalam kehidupannya baik sewaktu di dunia ini maupun di akherat nanti, kecuali jika ia mau mengorbankan apa yang dicintainya demi kehidupan manusia itu sendiri.
 • Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran itu akan membawa kalian kepada ( Al Birr ) – yaitu amal sholeh – Sedangkan Al Birr ( amal sholeh ) tersebut akan mengantarkan kalian kepada syurga.
 • Contoh-contoh sedekah yang berupa amal sholeh: [1] Bertasbih , bertakbir , bertahmid dan bertahli. [2] Amar Ma’ruf dan Nahi Mungkar (hukumnya fardhu kifayah). [3] Menyalurkan Syahwatnya pada tempat yang halal. [4] Beristighfar. [5] Menyingkirkan batu atau duri atau hal-hal lain yang membahayakan orang lain dari jalan. [6] Membantu orang yang kesusahan. [7] Tidak mengerjakan maksiat atau kejahatan. [8] Membantu orang lain mengangkat barang ke atas kuda atau mobil. [9] Berbicara baik dan sopan. [10] Berjalan menuju masjid.
 • Sedekah dibagi menjadi dua : sedekah tathowu’ (yang tidak wajib) dan sedekah wajib. Sedekah yang tidak wajib merupakan sedekah pada keluarga, sedangkan sedekah wajib tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya, seperti anak dan istri.
 • Seorang istri jika ingin meninfakkan hartanya tidak perlu ijin kepada suaminya, karena hartanya merupakan haknya pribadi.
 • Secara umum, bersedekah secara sembunyi-sembunyi jauh lebih utama jika dibanding dengan sedekah secara terang-terangan, kecuali jika disana ada maslahat yang menuntut seseorang untuk memperlihatkan sedekahnya kepada orang lain, seperti memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan lain-lainnya. Karena sedekah secara sembunyi-sembunyi lebih dekat kepada keikhlasan .

[sedekah]
http://dzulkhairi.blogspot.com/2007/07/sedekah.html

 • Kelebihan bersedekah: [1] Amal digandakan sehingga 700 kali ganda. [2] amalan mulia. [3] Rezeki dimurahkan Allah SWT. [4] Sunnah nabi s.a.w. yang mulia dan perbuatan para sahabat. [5] mampu mengubah sikap seseorang. [6] Nabi s.a.w. memuji orang yang suka memberi.
 • Jangan menyakiti hati orang yang meminta sedekah (Ayat 263: Al-Baqarah). Perbuatan menyakiti hati orang dan menunjuk-nunjuk boleh menghapuskan pahala bersedekah (Ayat 264: Al-Baqarah). Namun dibenarkan untuk mempamerkan sedekah dengan tujuan untuk dicontohi. Menyembunyikannya adalah lebih baik lagi bagi mengelakkan perasaan riya’ itu timbul. (Ayat 271: Al-Baqarah). Bahkan menyembunyikan sedekah adalah sikap terpuji dan pelakunya termasuk daripada tujuh golongan yang mendapat perlindungan Allah SWT.
 • Hendaklah menolak permintaan si peminta dengan baik dan memaafkannya sekiranya mereka berlaku agak kurang sopan ketika meminta sedekah.
 • Bagi orang yang tidak berharta, mereka masih ada jalan lain untuk bersedekah, yaitu:Merapatkan hubungan antara dua orang yang bergaduh, mengangkat orang naik kenderaannya atau mengangkat barang orang tersebut ke atas kenderaannya, melafazkan kata-kata yang baik, setiap langkah menuju ke masjid, membuang sebarang benda yang menyakitkan di tengah-tengah jalan, menyuruh kepada kebaikan dan melarang keburukan, membuang tulang di jalan, menolong orang-orang dha’if, berhenti daripada melakukan kejahatan kepada manusia lain, bertasbih, tahmid, tahlil, mencegah kejahatan, solat sunat Dhuha dua rakaat, menahan dirinya daripada melakukan kejahatan.

[dahsyatnya sedekah]
http://forum35.wordpress.com/2007/10/09/dahsyatnya-sedekah/

 • Orang yang paling hebat, paling kuat, dan paling dahsyat adalah orang yang bersedekah tetapi tetap mampu menguasai dirinya, sehingga sedekah yang dilakukannya bersih, tulus, dan ikhlas tanpa ada unsur pamer ataupun keinginan untuk diketahui orang lain.
 • Harta/kekayaan datangnya dari Allah yang Maha Pemberi Rizki dan Mahakaya. Dititipkan-Nya kepada kita tiada lain supaya kita bisa beramal dan bersedekah dengan sepenuh ke-ikhlas-an semata-mata karena Allah. Kemudian pastilah kita akan mendapatkan balasan pahala dari pada-Nya, baik ketika di dunia ini maupun saat menghadap-Nya kelak.
 • “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir; seratus biji Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui,” (QS. Al-Baqarah [2] : 261).

[kekuatan sedekah]
http://warmfuzzy.wordpress.com/2007/08/24/kekuatan-sedekah/

 • Seringkali kita teramat susah untuk melakukannya kerana kekhuatiran bahawa kita salah memberi, Padahal sesungguhnya prasangka kita yang demikian adalah bisikan-bisikan syaitan laknatullah yang tidak rela melihat kita berbuat baik (bersedekah). Apabila ternyata kemudiannya bahawa sedekah tidak tepat sasaran, bukan lagi urusan kita, kerana sedekah hakikatnya adalah ladang amal bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa.
 • Orang yang bersedekah adalah untuk kepentingan dirinya. Sebab menginfakkan (belanjakan) harta akan memperoleh berkah dan sebaliknya menahannya adalah celaka. Tidak menghairankan jika orang yang bersedekah diibaratkan orang yang melabur (invest) dan menabung disisi Allah dengan jalan meminjamkan pemberiannya kepada Allah. Balasan yang akan diperolehnya berlipat ganda. Mereka tidak akan rugi meskipun pada awalnya mereka kehilangan sesuatu.

[sedekah yang paling utama]
http://asysyariah.com/syariah.php?menu=detil&id_online=177

 • Salah satu kewajiban sekaligus tanggung jawab seorang suami adalah memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai kemampuan.
 • Hendaknya para suami mengetahui bahwa nafkah yang ia berikan kepada keluarganya tidaklah bernilai sia-sia di hadapan Allah. Bahkan nafkah itu terhitung sebagai amalan sedekahnya.
 • Nafkah/infak yang mereka keluarkan (untuk keluarga) adalah sedekah mereka sehingga mereka tidak mengeluarkan sedekah itu kepada selain keluarga, kecuali setelah mereka mencukupi keluarga mereka. Dan penamaan infak ini dengan sedekah adalah dalam rangka mendorong mereka agar mendahulukan sedekah yang wajib (yaitu memberi nafkah kepada keluarga) daripada sedekah yang sunnah.
 • Al-Imam Ath-Thabari mengatakan: “Wajib memberi nafkah kepada keluarga. Orang yang melakukannya akan diberi pahala dengan tujuannya. Dan tidaklah saling bertentangan antara keberadaan nafkah ini sebagai sesuatu yang wajib dengan penamaannya sebagai sedekah, bahkan nafkah ini lebih utama daripada sedekah yang sunnah.”
 • Bila ternyata seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya dengan pemberian yang mencukupi atau malah tidak memberikan sama sekali, diperkenankan bagi seorang istri untuk mengambil dari harta suaminya (dengan cara yang ma’ruf)walau tanpa sepengetahuannya.

[amal setelah meninggal]
http://www.syariahonline.com/new_index.php/id/17/cn/24497

 • Dari Abdullah bin Abbas ra bahwa Saad bin Ubadah ibunya meninggal dunia ketika ia tidak ada ditempat, lalu ia datang kepada Nabi SAW unntuk bertanya: Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya ibuku telah meninggal sedang saya tidak ada di tempat, apakah jika saya bersedekah untuknya bermanfaat baginya ? Rasul SAW menjawab: Ya, Saad berkata: saksikanlah bahwa kebunku yang banyak buahnya aku sedekahkan untuknya (HR Bukhari).

[pahala sOdaqOh kepada ORang kafir]
http://www.syariahonline.com/new_index.php/id/2/cn/18750

 • Menurut mazhab Hambali dan Syafi’i, sedekah kepada orang kafir boleh dan insya Allah mendapat pahala. Dalilnya adalah firman Allah, “Mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan.” (Al-Insan: 8). Hanya saja sebagian ulama menggarisbawahi bahwa memberikan sedekah kepada orang kafir yang memerangi agama kita dilarang. Jadi, ia hanya boleh bagi yang orang kafir yang tidak memerangi agama.

[apakah sah sedekah dari ORang yang beRhutang]
http://www.almanhaj.or.id/content/2246/slash/0

 • Shadaqah termasuk jenis infak yang dianjurkan secara syari’at, ia merupakan perbuatan baik kepada hamba-hamba Allah. Seseorang diberi ganjaran pahala karenanya, dan setiap orang akan berada di naungan sedekahnya pada hari kiamat. Sama saja apakah atas seseorang yang memiliki tanggungan hutang maupun tidak menanggung hutang, apabila telah sempurna syarat-syarat dikabulkannya amalan, yakni dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta’ala, berasal dari usaha yang baik dan dilakukan pada tempat yang tepat.
 • Akan tetapi apabila hutang itu meliputi seluruh harta miliknya maka perbuatan itu (bersedekah) bukanlah tindakan yang bijaksana, tidak juga masuk akal bahwa dia bersedekah –padahal sedekah hanyalah amalan sunnah bukan wjib- tapi membiarkan (tidak melunasi) hutang yang wajib dia bayar.

[jual beli ROkOk, ceRutu dan semisalnya, bOlehkah beRsedekah daRi hasil penjualannya ?]
http://www.almanhaj.or.id/content/1417/slash/0

 • Tidak dihalalkan memperjualbelikan rokok, cerutu dan semua yang haram, karena semuanya itu termasuk hal-hal yang kotor, dan selain mengandung mudharat fisik, sprritual dan material. Dan jika seorang hendak bersedekah, menunaikan haji atau berinfak di jalan kebajikan, maka dia harus memilih hartanya yang baik untuk disedekahkan atau digunakan untuk menunaikan ibadah haji atau dinfakkan di jalan kebajjikan. [dalil Al-Baqarah : 267]
[HOTD] sedekah dan beRamal
Download kumpulan artikel
Iklan

16 Tanggapan to “[HOTD] sedekah dan beRamal”

 1. Hanster Says:

  Thx ya untuk Infonya…
  Gw suka sm Posting yg Islami…

  ::oRiDo::
  alhamdulillah..

 2. aLe Says:

  wah benar2 bermanfaat artikelnya,

  btw request artikel donk,
  tolong bahas tentang barang atau uang temuan ya,
  aLe selama ini ragu untuk memanfaatkan barang atau uang temuan yang nemu dijalan atau dimanapun, jadi daripada ragu maka aLe gak ambil atau aLe tinggalkan.

  saLam

  aLe[at]aLixwiJaya.Com

  ::oRiDo::
  alhamdulillah… silahkan berbagi dengan yang laen…

  hmmm..
  utk artikel nya mungkin nanti, *mudah2an sempat*
  tapi sebagai informasi awal..
  setahu aku, kalo menemukan barang temuan, yang di anjurkan dalam agama adalah mengambil dan menyimpannya utk di umumkan, dgn harapan yg kehilangan bisa mendapatkan kembali barang nya yang hilang..
  klo sudah di umumkan selama 1thn, dan tidak ada ygn mengakui, maka yang menemukan boleh menggunakannya..

 3. Nuru Says:

  nice post euy, bisa request dong……………….pokoknya bagus , senang ketemu blog nie, penyejuk

  ::oRiDo::
  alhamdulillah..
  yups.. bisa request.. insyaAllah di carikan..
  tapi skrg2 lg lumayan sibuk..
  *udh banyak request tak terjawab euy.. 😦 *

 4. agus abdullah Says:

  ehm….Orid yang ku kenal dulu berbeda dengan Orid sekarang…
  Alhamdulillah, semoga istiqomah.

  ::oRiDo::
  oey.. kang Agus..
  akhirnya mampir juga…
  🙂
  bantu doa ya kang Agus..
  mudah2an istiqamah..

 5. Syam Says:

  Terimakasih sudah berkunjung dan berkomentar di blog saya. Blog Anda bagus sekali, semoga menjadi ladang amal ya….

  ::oRiDo::
  makasih juga udh mampir balik..
  alhamdulillah.. makasih buat doa nya…

 6. elmawardi Says:

  yang susah dijaga itu ikhlas dan tidak riya’

  ::oRiDo::
  betul Bu..
  semoga kita semua termasuk golongan yg selalu ikhlas dan terhindar dari riya’

 7. Yari NK Says:

  Wah…. artikelnya sebuah penyejukkan rohani yang lengkap. Saya sendiri sebetulanya butuh siraman2 rohani seperti ini karena saya sadar, saya adalah orang yang jauh dari sempurna, dan sebagai manusia biasa, saya masih lengket dengan dosa2. Tetapi Insya Allah, bukan hanya saya berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik hari ini daripada kemarin, namun insya Allah saya bisa menyadari kesalahan2 saya dan mengakui kesalahan2 saya tersebut sebagai kekurangan2 saya sebagai modal awal untuk memperbaiki diri sendiri……

  ::oRiDo::
  saya juga masih belajar dan belajar kok pak..
  mari kita sama2 saling memperbaiki diri dan tawash shaubil haq, tawash shaubish shabr..

 8. intan Says:

  Wah baca blognya Mas Rido…termenung lama banget, tapi sangat memotivasi diri untuk berjuang menjadi lebih baik lagi menata & membersihkan hati yang udah lengket dengan noda-noda dosa

  ::oRiDo::
  alhamdulillah…
  semoga mba intan dapat istiqamah dalam membersihkan hati..

 9. mimtulungagung Says:

  ahlan bikum.. salam kenal balik
  smg kita semua bisa beramal dan mengamalkan apa yang kita ucap dan kita catat
  jazakumulloh wa yubaariku fiikum

  ::oRiDo::
  salam kenal juga ..
  amin…

 10. Nin Says:

  Tentang sedekah bagi orang yang berhutang….
  Berhubung, zaman sekarang rata-rata orang mempunyai hutang (apakah itu hutang beli rumah, kendaraan atau pakaian),kalau menunggu saat tidak punya hutang kapan bersedekahnya. Iya kan?
  —–
  Pergi ke mekkah, saling bergandengan
  Kalau mau sedekah, jangan perhitungan

  ::oRiDo::
  Betul Bu..

  mari bersihkan hati..

 11. gunawan Says:

  Mau rezki lancar dan tanpa putus ya bersedekah

  SUDAH TERBUKTI

  ::oRiDo::
  insyaAllah..
  yuk..
  🙂

 12. neozam Says:

  maha benar Allah dengan janjinya.
  siapa yang senang bersedekah, takkan sulit hidupnya.

  salam kenal dari Tarakan, kaltim

  ::oRiDo::
  insyaAllah..
  salam kenal juga..

 13. Rohmah Says:

  blognya Mas Rido benar-benar menyentuh kalbu saya,
  semoga saya dan yang lainnya mampu melakukannya dengan ikhlas seikhlas ikhlasnya,
  Salam kenal yah mas…

  :: oRiDo™ ::
  alhamdulillah…
  saya juga masih belajar kok..
  mari sama2 belajar dan beramal..
  🙂

 14. Mimi Says:

  Subhnallah,tp ada kurangny dari apa yg dipaparkan yaitu mengenai pengertian zakat?

  oRiD™ bilang:
  alhamdulillah…
  utk pembahasan zakat, ada di bahas di postingan lainnya..
  🙂

 15. Mimi Says:

  Subhanallah,ada teman ane bertanya mengenai perbedaan zakat,infaq dan sodaqoh,smg dia baca situs ini dan tentuny dia akan dptkn jawabannya..

  oRiD™ bilang:
  silahkan di sebarkan mengenai blog saya ini..
  semoga menjadi lahan amal buat kita semua..
  🙂

 16. Mimi susanti Says:

  Ilmu yg bermanfaat bnget

  oRiD™ bilang:
  alhamdulillah..
  🙂


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: