[HOTD] anak shOleh

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
(QS. Al Kahfi, 18 : 46)

Hadis Riwayat Imam Muslim, daripada Abu Hurairah r.a sabda Rasulullah s.a.w;
“Apabila mati anak Adam, maka terputuslah segala amalannya melainkan tiga perkara : Sedekah jariah, Ilmu yang bermanfaat dan Anak soleh yang mendoakan untuknya“.

Links:
[kami ingin memiliki anak yang saleh]
http://islamfeminis.wordpress.com/2007/04/17/apakah-tujuan-pendidikan/

 • Nama baik yang diberikan orang tua akan berpengaruh pada kepribadian anak. Membaca al-Qur’an dan menulis mengisyaratkann pada perkembangan intelektual anak. Berenang dan memanah mengisyaratkan akan perkembangan jasmani anak. Mencintai Nabi dan keluarganya, membaca al-Quran mengiyaratkan pada perkembangan religius dan sepiritual anak.

[untuk siapa amal shalih yang dikerjakan anak-anak ? dan apakah anak kecil bisa memberi syafaat ?]
http://www.almanhaj.or.id/content/1356/slash/0

 • Amal shalih anak yang belum baligh, pahalanya akan menjadi miliknya pribadi bukan milik kedua orang tuanya atau orang lain. Tapi orang tuanya mendapat pahala atas usaha mereka dalam mengajari, membimbing dan mendorong anak untuk beramal shalih.

[cara mendidik anak]
http://www.al-ahkam.net/home/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=15231

 • adab-adab dan kiat dalam mendidik anak: [1] makan dengan tangan kanan, membaca basmalah, memulai dengan yang paling dekat dengannya dan tidak mendahului makan sebelum yang lainnya (yang lebih tua, red), [2] tidak tergesa-gesa dalam makan, [3] tidak bermewah-mewah dalam makan, Juga diajari agar tidak terlalu banyak makan dan memberi pujian kepada anak yang demikian, [4] agar mendahulukan orang lain dalam hal makanan dan dilatih dengan makanan sederhana, sehingga tidak terlalu cinta dengan yang enak-enak, [5] memakai pakaian berwarna putih, bukan warna-warni dan bukan dari sutera. Dan ditegaskan bahwa sutera itu hanya untuk kaumwanita, [6] Jangan sampai anak laki-laki menjulurkan pakaiannya hingga melebihi mata kaki, [7] dijaga dari bergaul dengan anak-anak yang biasa bermegah-megahan dan bersikap angkuh, [8] ditanamkan rasa cinta untuk membaca al Qur’an dan buku ….

[ibu bapa muslim sebenar]
http://www.muis.gov.sg/websites/khutbah/ser-m-040521.asp

 • bapa dan ibu harus mengerti tujuan kita dihidupkan Allah di dunia ini, apa tugas dan kewajipan kita, dan apa jawapan kita nanti setelah kita dipanggil oleh Allah untuk mengadapNya. Tanpa memahami perkara-perkara ini, maka tidak mungkin akan lahirnya generasi yang bertaqwa, yang mampu memiliki kecemerlangan di dalam kehidupan dunia dan akhirat.
  Anak merupakan amanah dari Allah yang hendaklah dipelihara dan dibimbing sesuai dengan pesanan dan panduan syariat Allah dan RasulNya. Jika ini tidak dilaksanakan dengan betul.
 • Dalam membicarakan cara bagaimana mendidik anak, perhatikanlah pesanan pendidikan Luqman kepada anaknya di dalam Al-Quran. Ia meliputi pokok ajaran pendidikan yang mengandungi nilai-nilai tinggi yang antaranya: mencakupi asas pendidikan tauhid, akhlak, solat, pendidikan amr ma’ruf nahi munkar, bersikap tabah dan sabar serta kehidupan bermasyarakat.

[peringatan hari kelahiran (ulang tahun)]
http://www.almanhaj.or.id/content/294/slash/0

 • peringatan hari kelahiran termasuk bid’ah yang diada-adakan dalam agama dan tidak ada asalnya dalam syari’at yang suci, maka tidak boleh memenuhi undangannya karena hal itu merupakan pengukuhan terhadap bid’ah dan mendorong pelaksanaannya.

[hukum merayakan ulang tahun anak]
http://www.almanhaj.or.id/content/1584/slash/0

 • Perayaan ulang tahun anak tidak lepas dari dua hal ; dianggap sebagai ibadah, atau hanya adat kebiasaan saja. Kalau dimaksudkan sebagai ibadah, maka hal itu termasuk bid’ah dalam agama Allah. Namun jika dimaksudkan sebagai adat kebiasaan saja, maka hal itu mengandung dua sisi larangan, yaitu: [1] Menjadikannya sebagai salah satu hari raya yang sebenarnya bukan merupakan hari raya, Tindakan ini berarti suatu kelalancangan terhadap Allah dan RasulNya, [2] Adanya unsur tasyabbuh (menyerupai) dengan musuh-musuh Allah

[didik anak bersolat]
http://permatahati.wordpress.com/2006/06/25/didik-anak-bersolat/

 • tanggungjawab ibu bapa mendidik anak-anak mematuhi ajaran Islam terutamanya solat yang menjadi Rukun Islam kedua.
 • Sebagai ibu bapa, kita seharusnya melatih anak-anak bersolat. Caranya, ialah kita sendiri perlu menunjukkan contoh kepada anak-anak dalam kehidupan seharian.
 • Ibu bapa mesti menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak termasuklah dalam bab ibadat khusus seperti solat. Sepatutnya, kita sentiasa menseimbangkan pendidikan agama dan pendidikan akademik kerana kita mahu melahirkan anak yang cemerlang bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat.
 • ibu bapa agar memberi lebih perhatian dalam bab fardu ain. Jangan melepaskan tanggungjawab itu kepada guru-guru agama atau ustaz dan ustazah sahaja. Analoginya, adalah lebih mudah bagi anak-anak meniru perbuatan ibu bapa yang menunaikan solat di rumah.
 • kesan solat bukan hanya terbatas kepada individu sahaja sebaliknya ia adalah sistem yang lengkap meliputi pendidikan umat yang komprehensif. Solat dengan pergerakan jasmani serta waktunya yang teratur amat bermanfaat kepada tubuh badan. Dalam segi kerohanian, zikir-zikirnya, bacaan-bacaan serta doa-doanya amat baik untuk melatih jiwa serta melentur emosi.

[amalan yang tak terputus]
http://ashthy.wordpress.com/2007/06/22/amalan-yang-tak-terputus/

 • Orang yang beruntung adalah orang yang telah memberikan kebaikan untuk dirinya yang akan dia dapatkan simpanannya di sisi Allah. Dan orang yang celaka adalah orang yang yang memberikan kejelekan untuk dirinya yang akan mengakibatkan kesengsaraan.
 • terputusnya amalan seseorang itu dengan kematiannya, dan waktu untuk beramal adalah selama dia masih berada dalam kehidupannya.
 • Maka wajib bagi seorang muslim untuk berhati-hati dari sikap lalai dan membuang-buang waktu, dan hendaklah bersegera melakukan ketaatan sebelum datang kematian, tidak mengakhirkannya sampai waktu yang mungkin tidak bisa dia gapai.
 • amalan yang tak terputus: [shadaqah jariyah] Para ulama telah menafsirinya dengan wakaf untuk kebaikan, [ilmu yang bermanfaat] dengan cara seseorang mengajarkan ilmu kepada manusia perkara-perkara agama mereka, [anak shalih] Anak shalih baik laki-laki maupun perempuan, anak kandung maupun cucu, akan terus mengalir kemanfaatan mereka untuk para orang tua berkat doa baik yang diterima Allah untuk ibu bapak mereka. Juga shadaqah yang dilakukan anak-anak shalih untuk orang tua, juga hajinya, bahkan doa yang diucapkan orang yang pernah mendapatkan kebaikan dari anak-anak tersebut.

[hak-hak pendidikan anak dalam islam]
http://www.almanhaj.or.id/content/2157/slash/0

 • Hak-hak yang harus dipenuhi: [1] Memilih calon ibu yang baik, [2] Hendaknya kedua orang tua berdo’a dan merendahkan diri kepada Allah agar berkenan memberi rezki anak yang shalih kepada keduanya, [3] Memberi Nama Baik, [4] anak melihat dari orang tuanya dan dari masyarakatnya akhlak yang bersih, jauh dari hal yang merubah fitrah dan menghiasi kebatilan, baik akhlak yang dibenci itu berupa kekafiran atau bid’ah atau perbuatan dosa besar, [5] tumbuh bersih, suci, ikhlas dan menepati janji, dijauhkan dari orang-orang yang melakukan perbuatan syirik dan kesesatan, dan perbuatan bid’ah serta maksiat-maksiat, serta perbuatan-perbuatan yang memperturutkan hawa nafsu, [6] memerintahkannya untuk shalat di saat berumur 7 tahun, dan memukulnya lantarannya tidak mengerjakan shalat di saat berumur 10 tahun, serta memisahkan tempat tidur anak-anak mereka, [7] mengajari anak-anaknya untuk berenang, memanah dan menunggang kuda, [9] berlaku jujur, menepati janji dan berakhlak mulia, [10] mengajarinya petunjuk Rasulullah Shalllahu ‘alaihi wa sallam dalam makan dengan tangan kanan disertai dengan membaca basmalah dan makan makanan yang paling dekat, [10] bersikap adil dalam mendidik anak untuk melakukan amar ma’ruf dan nahi mungkar, [11] mendidik anak untuk memakan makanan yang halal …..

[sepuluh kesalahan dalam mendidik anak]
http://www.almanhaj.or.id/content/2069/slash/0

 • 10 bentuk kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya: [1]. Menumbuhkan rasa takut dan minder pada anak, [2]. Mendidiknya menjadi sombong, panjang lidah, congkak terhadap orang lain. Dan itu dianggap sebagai sikap pemberani, [3]. Membiasakan Anak-Anak Hidup Berfoya-foya, Bermewah-mewah Dan Sombong, [4]. Selalu Memenuhi Permintaan Anak, [6]. Terlalu Keras Dan Kaku Dalam Menghadapi Mereka, [7]. Terlalu Pelit Pada Anak-Anak, Melebihi Batas Kewajaran, [8]. Tidak Mengasihi Dan Menyayangi Mereka, [9]. Hanya Memperhatikan Kebutuhan Jasmaninya Saja, [10]. Terlalu Berprasangka Baik Kepada Anak-Anaknya.

[bagaimana hukum mengajak anak-anak ke masjid]
http://www.almanhaj.or.id/content/1798/slash/0

 • sebaiknya tidak menyertakan anak-anak ke masjid sebelum berumur 7 tahun
 • kepada pengurus masjid agar berlapang dada dan tidak menghalangi anak-anak dataig ke masjid sepanjang diperbolehkan oleh syari’at.

[keistimewaan mendidik anak]
http://www.almanhaj.or.id/content/1677/slash/0

 • Jika seorang ayah sibuk mendidik anak-anaknya sesuai yang diperintahkan Allah dan RasulNya, maka ia berada di atas jalan kebaikan yang besar. Anak-anak mendo’akannya di masa ayahnya masih hidup dan setelah kematiannya. Jika terjadi sebaliknya, mengenyampingkan tanggung jawab pendidikan anak-anak, maka dia berdosa dan anak-anak akan menjadi malapetaka bagi dirinya

-perbanyakamalmenujusurga-

myMajid… skrg udh 2thn.. :D

ps: jadi anak sholeh yah Nak… 🙂

Iklan

15 Tanggapan to “[HOTD] anak shOleh”

 1. Agam Says:

  sebaiknya tidak menyertakan anak-anak ke masjid.

  Lalu kapan saat yang tepat memperkenalkan anak ke masjid?

  ::oRiDo::
  makasih buat pertanyaan *koreksi*nya.
  dalam artikel tersebut disebutkan pula:

  Nasihat saya kepada orang tua, sebaiknya tidak menyertakan anak-anak ke masjid, hendaklah mereka berpegang pada petunjuk Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.
  “Artinya : Perintahkanlah anak-anak kalian mengerjakan shalat sewaktu berumur tujuh tahun. Dan pukullah mereka jika tidak mau melaksanakannya sewaktu umur sepuluh tahun”.

  dengan demikian, saya akan menambahkan poin pada tulisan di blog saya ini ..
  terimakasih banyak..
  🙂

 2. abimushlih Says:

  Assalamu alaikum wr wb.
  Gimana Mas kabarnya, smga baik2 saja.
  sangat bagus tulisan ini, harapan kita anak2 kita
  menjadi anak2 yang shaleh.

  wassalam

  ::oRiDo::
  wa’alaikum salam wr.wb.
  alhamdulillah kabar baik…
  iya.. amin..
  semoga kita semua di beri kemampuan dan kesempatan utk dapat menjadikan anak kita anak yg sholeh..

 3. roffi Says:

  wah motor baru Do? dari lampunya honda keliatannya nih? weisss

  ::oRiDo::
  hehehe.. baru nya udh sejak masih di bandung kok Roff..
  bbrp bulan sebelum pindah ke ibukota udh pake motor itu..
  siKudaMerah yg dulu udh ganti ama siKudaMerah yg lebih baru, Supra X..
  jadi siKudaMerah yg modern skrg ini cuma perlu waktu maks 45mnt utk jarak kurang lebih 18km (rumah – kantor, dgn kecepatan 60km/jam), gak seperti yang dulu, yg bisa ampe 1jam lebih…
  klo yg sekarang.. wuzz..wuzz..wuzz..
  😉 heheehe..

 4. Nayz Says:

  insyaAllah jadi anak soleh.hehe..

  ::oRiDo::
  amin..
  yang penting niat dan usahanya..
  😉

 5. deKing Says:

  Ya seperti yang saya tuliskan di tempat saya. Momen peringatan kelahiran (istilah salahnya ulang tahun) sebenarnya sama dengan hari2 biasa…kalau membicarakan nikmat umur bukankah setiap hari kita juga mendapatkan nikmat yang sama.
  Ya setidaknya momen tsb bs untuk mencambuk manusia untuk ingat pada Alloh…ya walau doanya hanya setahun sekali
  BTW…insya Alloh sang buah hati menjadi anak yang sholeh. Amien…

  ::oRiDo::
  iya..
  semoga kita semua termasuk dalam golongan yg selalu ingat pada Allah swt..
  tidak hanya dalam setahun sekali..
  tapi setiap waktu..

  amin..
  makasih buat do’a nya..

 6. rus Says:

  Kang Orid, bagaimana dengan anak angkat? mengenai batasan waris, aurat dll.
  -hatur nuhun-

  ::oRiDo::
  punten baru jawab…
  utk maslaah anak angkat.. udh pernah ada links nya di [HOTD] anak yatim tuh.. coba aja diliat lagi..

  utk mslh waris..
  insyaAllah nanti saya carikan bahannya..

 7. cece Says:

  saya justru bingung bagaimana caranya agar orang tua saya jadi rajin sholat, bisa mengaji memang untuk hal diluar itu orang tua saya sangat baik, teman banyak, tidak pelit, kami disekolahkan dan diberi pendidikan yg baik, makan kami tidak kekurangan, kadang saya jadi dilematik, masak saya harus yg mengingatkan orang tua yg sudah melahirkan dan membesarkan saya? mohonnnn adakah yg bisa memberi solusi

  ::oRiDo::
  mba Cece..
  orang yang tidak shalat / meninggalkan shalat fardhu itu merupakan salah satu dosa besar.. kita sebagai anaknya perlu mengingatkn orang tua kita utk shalat.. bukan berarti menceramahi atau menggurui.. tapi masih dalam konteks pembicaraan anak terhadap orang tuanya, artinya dengan penuh santun tentunya..
  mungkin akan lebih menyedihkan bagi kita semua jika membayangkan orang tua kita di akherat nanti..
  tentunya kita sebagai orang terdekat akan berdosa juga apabila membiarkan orang tua atau saudara kita melakukan dosa..

 8. Sakinatun Nissa Says:

  umur berapa tahun seorang anak laki -laki seharusnya melaksanakan sunat? kalau sukuran sunat itu boleh engga
  ?

  ::oRiDo::
  Dalam kondisi normal khitan dilakukan sebelum memasuki masa baligh, bisa pada usia tujuh hari kelahiran (seperti pandangan Syafii) atau pada usia 7-10 tahun (seperti pandangan Hambali dan Maliki).
  Namun, dalam kondisi tertentu, ketika kondisi fisik anak memang sangat lemah dan dikhawatirkan jika dikhitan akan menimbulkan bahaya baginya, maka bisa ditunda sampai kondisinya siap.

  utk syukuran sunat/khitan, selama pelaksanaannya memberikan dampak baik (seperti dilakukan pengajian, atau pemberian bantuan kepada kaum dhuafa, atau lainnya..) maka tidak mengapa..
  tetapi klo syukuran tersebut lebih banyak mudharat nya daripada baiknya, mendingan dihindari..

  lebih lengkap seputar khitan bisa lihat di Hukum Perayaan Khitanan
  semoga berguna..

 9. [HOTD] jOdOh pilihan.. « oRiDo™ On wORds Says:

  […] [HOTD] anak shOleh :: DOWNLOAD […]

 10. [DOA] mempeROleh anak yang shaleh « Tanah Airku Says:

  […] ada bebeRapa dOa yang biasanya diamalkan Oleh paRa Nabi dan ORang-ORang Saleh untuk mempeROleh anak saleh. Tiga dOa di antaRanya […]

 11. aza Says:

  Bagaimana hendak menguruskan anak remaja yang suka menyumpah ibubapa dan bersikap kasar .dn hisap rokok,
  terimakasih

  oRiD™ bilang:
  sering2lah berdoa dan meminta petunjuk Allah.
  dan tidak lupa dari sisi orang tua pun harus memberikan contoh yang baik agar sang Anak bisa memperbaiki diri..

 12. putri Says:

  aku selalu berusaha untuk jadi anak yg sholeh.tp kadang orang tua membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lainya.itu yang membuat saya iri,saya berusaha tidak iri,tapi perasaan itu muncul dengan sendirinya.kadang saya meminta maaf pada Allah atas apa yang saya perbuat.aku cuma ingin membuat ortu ku bahagia.

  oRiD™ bilang:
  terus semangat utk bisa membahagiakan orang tua.
  insyaAllah akan membawa berkah..
  🙂

 13. Doa mempeROleh anak yang shaleh | Happy Song Says:

  […] ada bebeRapa dOa yang biasanya diamalkan Oleh paRa Nabi dan ORang-ORang Saleh untuk mempeROleh anak saleh. Tiga dOa di antaRanya […]

 14. percetakan undangan Says:

  Asalamualaikum
  Semoga kita termasuk anak soleh dan dikaruniai anak soleh

 15. Kumpulan Doa Anak Sholeh - Serba Serbi Berita Says:

  […] [hotd] anak sholeh | orido™ on words […]


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: